ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
CAREERS

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการด้าน อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบรายแรก ๆ ในประเทศไทย ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ เพื่อก้าวไปพร้อมกับองค์กร

Passionate

พนักงาน PROEN เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า

Reliable

พนักงาน PROEN เป็นที่พึ่งพา น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจให้รักษา ความลับ และปกป้องข้อมูลภายในของลูกค้าทุกราย

Optimal

พนักงาน PROEN มอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ

Energetic

พนักงาน PROEN ทำงานด้วยความกระตือรือร้น และมีพลังเต็มเปี่ยมในการทำงานเพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

Notable

พนักงาน PROEN มุ่งมั่นเพื่อผลงานที่โดดเด่น มีชื่อเสียงติดตลาดเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า