ສະແດງຂໍ້ຄວາມ.
PROEN Corp เข้ารับรางวัลในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2019

PROEN Corp เข้ารับรางวัลในงาน APEA 2019

วันที่ 20 กันยายน 2562 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) กับรางวัลอันทรงเกียรติ ผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2019 (APEA 2019)

คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล The winner in outstanding category “Telecommunications & ICT Industry” ในฐานะผู้นำองค์กรธุรกิจดีเด่นแห่งปีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในภาคธุรกิจโทรคมนาคม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

แบ่งปัน

ข่าวสารล่าสุด